Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Vay sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động


Để vận hành doanh nghiệp hiệu quả, hãy tiếp cận nguồn vốn từ sản phẩm vay vốn kinh doanh của Ngân hàng Phương Đông! Vay vốn kinh doanh và dễ dàng giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Tiện ích:
-       Khách hàng được tăng nguồn vốn trong kinh doanh nhưng không phải chịu áp lực trả nợ trong ngắn hạn
-       Phương thức trả nợ linh hoạt, khách hàng có thể trả nợ trước nhiều kỳ hoặc trả nợ trước hạn để giảm chi phí sử dụng vốn.
-       OCB đáp ứng nhu cầu linh hoạt phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng.
-       Mức vay phù hợp sẽ tối đa hoá lợi nhuận phương án sản xuất kinh doanh của Khách hàng.

Đặc điểm của dịch vụ cho vay vốn kinh doanh:

-       Số tiền vay: Tối đa 70% giá trị tài sản bảo đảm là bất động sản. Các tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm khác theo quy định của OCB từng thời kỳ

-       Loại tiền vay: VND.
-       Thời gian vay: ngắn hạn (tối đa 12 tháng) hoặc trung hạn (trên 12 tháng đến 60 tháng)
-       Phương thức cho vay:
                         + Vay ngắn hạn
                          + Cho vay trả góp.
                          + Cho vay từng lần.
                          + Cho vay theo hạn mức tín dụng


Phương thức trả nợ của dịch vụ cho vay vốn kinh doanh:

-       Vốn trả góp đều hàng tháng/hàng quý.
-       Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần. 

Điều kiện vay vốn của dịch vụ cho vay vốn kinh doanh:

-       Có hộ khẩu hoặc KT3

-       Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay

-       Khách hàng đã hoạt động sản xuất tối thiểu từ 12 tháng trở lên trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại.

Mọi chi tiết cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ cho chúng tôi, qua hotline:
Vay sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động
4/ 5
Oleh